Ettevõtte eestvedajad pakuvad ehitusteenuseid alates 2007. aastast. Meeskonna liikmetel on parima võimaliku kvaliteedi saavutamiseks olemas vajalikud kutsetunnistused ning objekti kollektiivil on mitmekülgne ehitusalane kogemus.

Dreibau OÜ on sertifitseeritud rahvusvahelise kvaliteedi-, keskkonnakaitse- ja tööohutuse märgistega: ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001. Need on ekspertide kinnitatud ülemaailmsed standardid, mis määravad kindlaks eeltoodud juhtimissüsteemide nõuete olemasolu. Lisaks omab Dreibau OÜ Muinsuskaitseameti tegevusluba, mis on vastavas valdkonnas tegutsemiseks vajalik tunnistus.

Uusehitused

 

Vastavalt kliendi soovile teostame ehituse kas peatöövõtu või projektijuhtimise meetodil. Peatöövõtt hõlmab järgmisi etappe: planeerimine, projekteerimine, ehitamine ja garantiiaegne järelteenus. Nii töötades vajab projekt vähem kliendi osalust pärast esimest etappi. Projektijuhtimise teenus sobib aga tellijatele, kes soovivad aktiivsemalt kogu protsessis ise osaleda. Tagame kvaliteedi, pidades seejuures kinni tähtajast ja eelarvest.

Remont, renoveerimine & rekonstrueerimine

 

Teostame remonttöid olemasolevate ehitistele. Rekonstrueerimise käigus ehitame hoone ümber vastavalt vajadusele, kuid säilitame hoone kasutusomadused ja plaanilahendused. Omame vajalikke muinsuskaitse lube ja kogemust ka selleks, et värskendada, konserveerida ja renoveerida arhitektuurimälestisi.

Projektijuhtimine

 

Kliendi soovidele ja eelistustele toetudes, koostame projektile ka prognooseelarve, et tellija saaks kuludest parema ettekujutuse juba algusfaasis. Mudelprojekteerides 3D BIM-projekti, on võimalik ennetada projekteerimise vead ning lisaks saab klient lõpptulemusest reaalsema mulje.